dijous, 30 de gener de 2014

CONÈIXER I COMPRENDRE CATALUNYA (COL·LECTIU OLIVA)

INTERNACIONALITZACIÓ DEL PROCÉS SOBIRANISTA
CONÈIXER I COMPRENDRE CATALUNYA

(TRADUCCIÓ DEL TEXT DEL COL·LECTIU OLIVA DE LA CATALUNYA NORD)
(Amb el text original i interessants links)

Catalunya: futur estat d’Europa.

Un país, un poble, un desig de llibertat, de pau, de democràcia.

CONTINGUT: Recolzem la nova campanya de l'ANC. Reafirmem la catalanitat de la Catalunya Nord

EL VOT, LES URNES

Les armes que no haurien de fer por. La democràcia, un principi vàlid a Escòcia, al Quebec, a Catalunya...

80 PER CENT DELS CIUTADANS CATALANS VOLEN VOTAR, L'ESTAT ESPANYOL HO REFUSA

El 11 i 12 de gener, l'Assemblea Nacional Catalana crida a la mobilització ciutadana cívica, democràtica i pacífica a favor del dret a decidir.

A la Catalunya nord, cada ciutadà, sigui quina sigui la seva nacionalitat, podrà adherir-se a la campanya:

Dissabte 11 de gener:

 * de 9 à 12h à Prades Place de la République
 * de 10 à 17h à Perpignan al peu del Castillet


LA CONCEPCIÓ FRANCESA DE LA NACIÓ, FONAMENT DE LA INDEPENDÈNCIA CATALANA

El moviment independentista català crea preguntes a França. La magnitud de les manifestacions de l'11 de setembre 2012 i 2013 va veure la proliferació d'articles sobre Catalunya. Aquells que segueixen el debat català des de fa temps hauran vist que els periodistes francesos comencen a tractar el subjecte d'una manera inusual, prova de l'esforç per comprendre un moviment ciutadà tant important.

LES DINÁMIQUES D'ESCLAT DELS ESTATS A L'UNIÓ EUROPEA

Yves Gounin, antic alumne de l'estat nacional de l'administració (ENA), diplomat a l'escola superior de ciències econòmiques i comercials (ESSEC) i ciències Po Paris, és conseller d'estat. Va ésser director del gabinet del ministre delegat d’assumptes europeus (2011-2012).

Escòcia, Catalunya o Flandes independents s'uniran automàticament a la Unió Europea? Ni la convenció de Viena del 1978 ni el costum internacional, ni l'aplicació estricta del dret de la Unió que sotmetrà als nous estats al procés ordinari d'adhesió, dons al veto dels estats membres, no donen solucions simples...

ARTUR MAS S'AFIRMA AMB EL REFERENDUM DE LLIBERACIÓ

Malgrat l'oposició ferma de Madrid, Catalunya podria organitzar aviat un referèndum per la independència.

El cap del govern autònom de Catalunya, el nacionalista Artur Mas, va reafirma dimarts que convocarà al 2014 el referèndum per la independència d'aquest gran país del nord d’Espanya

Oliba

Avinguda del Liceu, 23Perpinyà 66000
France


TEXT ORIGINAL:

La Catalogne: futur Etat européen

La Catalogne, un pays, un peuple, un désir de liberté, de paix, de démocratie
Pour visualiser le courrier faire un clic [1]

                 [2]

amis sur Facebook

 Follow on Twitter [3]

envoie à un ami [4]

CONTENTS:
 Soutenons la nouvelle campagne de l'ANC
 Affirmons la catalanité de Catalunya Nord

LE VOTE, LES URNES

 Des armes qui ne devraient pas faire peur.
 La démocratie, un principe valide en Ecosse, au Quebec, en Catalogne...

 [5]

80 POUR CENT DES CITOYENS CATALANS VEULENT VOTER, L'ETAT ESPAGNOL LEUR REFUSE.
 Les 11 et 12 janvier, l'Assemblea Nacional Catalana appelle à la mobilisation civique, démocratique et pacifique en faveur du DROIT A VOTER.
 En Catalogne Nord chaque citoyen, quelle que soit sa nationalité pourra adhérer à la campagne:
 Samedi 11 janvier

        * de 9 à 12h à Prades Place de la République
        * de 10 à 17h à Perpignan au pied du Castillet

-------------------------
LA CONCEPTION FRANÇAISE DE LA NATION, FONDEMENT DE L’INDÉPENDANCE CATALANE
 Le mouvement indépendantiste catalan suscite bien des interrogations en France. L'ampleur des manifestations du 11 septembre 2012 et 2013 a vu la prolifération d'articles sur la Catalogne. Ceux qui suivent le débat catalan depuis longtemps n'auront pas manqué de remarquer que les journalistes français commencent à traiter le sujet d'une façon qui était inusuelle il y a encore quelques années, preuve d'un effort réel pour comprendre un mouvement citoyen aussi massif. +lire [6]
-------------------------

LES DYNAMIQUES D’éCLATEMENTS D’ÉTATS DANS L’UNION EUROPéENNE!
 _YVES GOUNIN__, ancien élève de l'École nationale d'administration (ENA), diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et de Sciences Po Paris, est conseiller d'État. Il a été directeur de cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes (2011-2012)._

L'Écosse, la Catalogne ou la Flandre indépendantes rejoindraient-elles automatiquement l'Union européenne ? Ni la convention de Vienne de 1978,ni la coutume internationale, ni l'application stricte du droit de l'Union qui soumettrait les nouveaux États à la procédure ordinaire d'adhésion, et donc au veto des États membres, ne donnent de solution simple... +lire [7]
-------------------------

ARTUR MAS TIENT à SON RéFéRENDUM DE LIBéRATION.FR [8]

MALGRé LA FERME OPPOSITION DE MADRID, LA CATALOGNE POURRAIT BIENTôT ORGANISER UN RéFéRENDUM SUR SON INDéPENDANCE.

Le chef du gouvernement régional de Catalogne, le nationaliste Artur Mas, a réaffirmé mardi qu'il convoquera en 2014 le référendum sur l'indépendance de cette grande région [9] du nord-est de l'Espagne, auquel s'oppose fermement Madrid [10]. +lire [11]

 follow on Twitter [3] | friend on Facebook | forward to a friend [4]

 _Copyright (c) 2014 Oliba, All rights reserved._
 Vous êtes intéressé par la Catalogne
 OUR MAILING ADDRESS IS:

Oliba

Avinguda del Liceu, 23Perpinyà 66000
France
Add us to your address book [12]
 [13]

 désiscription [14] | actualiser les données [15]Links:
------
[1] 
http://us7.campaign-archive2.com/?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=243afc2912&e=c29971ce81
[2] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=69ec3c2f4e&e=c29971ce81
[3] 
http://webmail.caldesdemalavella.cat/TwitterAccountnotyetAuthorized
[4] 
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=243afc2912&e=c29971ce81
[5] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=094cf9d17b&e=c29971ce81
[6] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=31b6b2e98b&e=c29971ce81
[7] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=7c5885f4f0&e=c29971ce81
[8] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=84e19fb2f9&e=c29971ce81
[9] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=769cea028d&e=c29971ce81
[10] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=63c43e8dbf&e=c29971ce81
[11] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=b69d220770&e=c29971ce81
[12] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/vcard?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec
[13] 
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&afl=1
[14] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec&e=c29971ce81&c=243afc2912
[15] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/profile?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec&e=c29971ce81

dimecres, 29 de gener de 2014

MANIFEST DEL DIRECTOR DEL ARA

MANIFEST DEL DIRECTOR DEL ARA Desconfiaré sempre de qui no respecti la meva llengua. Perquè, en fer-ho, demostra que no em respecta a mi, i alhora que no respecta un bé cultural essencial. Desconfiaré sempre de qui no trobi normal el seu ús institucional i simbòlic, perquè no troba normal la meva realitat cultural i perquè a sobre es pensa que té dret a decidir què és la normalitat, i curiosament la normalitat és ell, i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que el meu problema no és real, perquè em menysté a mi i perquè es creu amb el poder de decidir què és real, i casualment també ho és ell, i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que les llengües són per entendre'ns i no per crear problemes i faci servir aquest argument per crear problemes amb les llengües. Desconfiaré sempre de qui manipuli realitats deliberadament i gosi acusar llengües perseguides de ser les perseguidores. Desconfiaré sempre de qui vegi com a despesa innecessària la promoció de la meva llengua i com a inversió imprescindible la promoció de la seva. Desconfiaré sempre de qui vulgui acomplexar-me perquè parlo amb naturalitat la llengua dels meus pares. Desconfiaré sempre de qui em negui la llengua, perquè em sento compromès amb els que l'han salvat perquè jo la pugui ensenyar als meus fills. I procuraré enfadar-me poc, només el que jo trobi normal i davant d'amenaces que jo consideri reals. I sempre, però sempre, plantaré cara. Carles Capdevila Director de l'Ara FES-HO CÓRRER. Simplement.......Genial!!!

dilluns, 20 de gener de 2014

Companys/es,
 
Us adjuntem la nota i l’enllaç del vídeo resum de la recollida nacional d’instàncies de Signa un Vot per la Independència que l’ANC va dur a terme
els dies 11 i 12 de gener. En tan sols dos dies es van recollir 235.000 instàncies.
 
PODEU VEURE EL VÍDEO A
 
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=WBsqVYQi134 
<http://www.youtube.com/watch?v=WBsqVYQi134&feature=youtu.be> &feature=youtu.be
 
VIMEO: https://vimeo.com/84569166
 
 
L’ANC recull 235.000 instàncies del Signa un Vot per la Independència en dos dies
 
La recollida nacional que va dur a terme l’entitat els dies 11 i 12 de gener a més de 827 punts recull quasi un quart de milió de butlletes
 
La campanya continua amb parades arreu del país i una segona recollida nacional prevista pels dies 22 i 23 de març
 
 
234.481 instàncies demanant la independència en dos dies. Aquest és el balanç de la recollida nacional que va dur a terme l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) el cap de setmana de l’11 i 12 de gener d’instàncies de la campanya Signa un Vot per la Independència <http://signa.assemblea.cat/> .Uns resultats molt per sobre de les expectatives de l’organització tenint en compte el nombre de punts de recollides i les hores dedicades, que se sumen
a les instàncies recollides des que va començar el projecte el juny del 2013. Tot i això, la campanya Signa un Vot per la Independència continua
encara amb més força i, a més de les recollides periòdiques que hi ha arreu del territori, properament hi haurà punts de recollida fixes i s’ha previst
un nou cap de setmana de recollida nacional els dies 22 i 23 de març. 
 
En concret, els dies 11 i 12 de gener es van recollir 234.481 instàncies a un total de <http://signa.assemblea.cat/mapa-punts-de-la-recollida-dels-dies-11-i-12/>
827 punts de recollida gràcies a 2.850 apoderats que van aconseguir que la recollida es fes amb totes les garanties. Coincidint amb la publicació de les xifres, l’ANC ha fet públic el vídeo resum Signa un vot, amb pas ferm cap a la independènciaYOUTUBE <http://www.youtube.com/watch?v=WBsqVYQi134&feature=youtu.be> VIMEO <https://vimeo.com/84569166> ) sobre el cap de setmana en què hi apareixen, a més de diversos signants, la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, la
coordinadora de la campanya, Rosa Alentorn, i l’advocada Magda Oranich en les seves intervencions a l’acte Via Catalana 2014: què farem per arribar a
la Independència<http://www.youtube.com/watch?v=gQVcQsWrGwU&list=PL2pOmhlcZT6Y52BTbDaXyahOUd yOxd051&feature=c4-overview-vl> , celebrat el 10 de gener, en què destaquenla importància estratègica de la campanya. 
 
El Pla B a la consulta
 
La campanya Signa un Vot per la Independència va començar el juny del 2013 i, des d’aleshores, ha passat per una primera fase pilot, per tal d’acumular
experiència i millorar el reglament que permet efectuar la recollida d’instàncies amb totes les garanties jurídiques. De l’octubre al desembre del 2013 va desenvolupar-se la fase d’extensió del projecte, creant l’estructura organitzativa necessària arreu del territori; i amb el 2014 ha arribat la recollida massiva d’instàncies. El projecte es basa amb el dret fonamental de petició, a través del qual els catalans demanen al Parlament la convocatòria de la consulta sobre la independència i, en cas que la seva celebració no sigui possible, insten als seus representants electes a que declarin la independència d’acord amb la legislació internacional.
TORNEM-HI ALTRA VOLTA

Et prego que ho facis i, al mateix temps, ho passis als teus amics.
Gràcies 
Només clicant i obrint el web ja sumem !


Tornem a demanar la teva col·laboració en favor del català. És molt senzill:
Entra a la pàgina web del Parlament Europeu i clica la pestanya del català;

desprès re-envia aquest missatge.
Si la visita molta gent, no n'eliminaran la versió catalana!

Web del Parlament Europeu: http://www.europarl.cat/

Aquest lloc web és una traducció calcada, perfecta i impecable del web del Parlament Europeu feta per un jove de Lleida. Ho sembla, però no és el web oficial. El Parlament Europeu ha denunciat el plagi i vol fer-ne tancar la versió catalana. Fins ara no l'han tancat perquè s'han quedat sorpresos en comprovar les moltes visites que està rebent. Per tant, passa -si us plau- aquesta informació als teus contactes: com més visites, més possibilitats hi ha que s'ho repensin !

Llengües com el letó, l'estonià, el finès o l'eslovè, així com el maltès -que no arriben al mig milió de parlants- tenen l'estatus de llengua oficial a Europa. En canvi el català, amb uns 9.500.000 parlants, és la desena llengua europea en importància i no té encara cap reconeixement en l'àmbit europeu.

PASSA-HO als amics, sisplau !
Gràcies !

dimecres, 15 de gener de 2014

Dictamen de la Cort Internacional de Justícia de 22 de juliol de 2010: 

- Declarem que no hi ha cap norma en el dret internacional que prohibeixi o estigui en contra de les declaracions unilaterals de independència.

- Declarem que quan hi ha una contradicció entre la legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica d’un poble part d’aquest estat, preval sempre la voluntat democràtica d’aquest poble

- Declarem que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és la voluntat dels ciutadans, la qual crea o modifica la legalitat vigent quan sigui necessari


Això obliga a totes les nacions i lleis. 

diumenge, 5 de gener de 2014

UN MAPA QUE POT VALDRE TOTA LA HISTORIA


 
Un mapa molt curiós de 1854
Document per a la història o potser, per un futur...?

 

A aquest mapa polític d'Espanya de l'any 1854 -que es pot consultar a la Biblioteca Nacional de Madrid- s'hi pot observar que ens assenyala als Països Catalans i Corona d'Aragó (Catalunya, País Valencià, les Illes i Aragó) com "La España incorporada o asimilada”, mentre que la “España uniforme o puramente constitucional, comprende 34 Provincias de las coronas de Castilla y León”.
 
El País Basc i Navarra, per la seva banda, tampoc són purs, sinó una mateixa cosa i foral..
És a dir, que els queda molt clar que no som part de l'Espanya pura i uniforme, sinó que ens hi van “incorporar o asimilar" en el seu moment.
El que no diuen és si voluntàriament o per força